Häkki ei ole koiranpitopaikka

Eläinsuojeluasetuksen pykälässä 22 todetaan, että "kissaa tai koiraa taikka muuta eläintä saadaan pitää sen kuljetukseen tarkoitetussa laatikossa tai häkissä taikka muussa vastaavassa pienikokoisessa säilytystilassa vain, jos eläimen kuljettaminen, sairaus tai muu tilapäinen ja hyväksyttävä syy sitä vaatii".

Helsingin kaupungin eläinsuojelueläinlääkäri Tuija Saari näkee työssään, miten asetusta kaupunkioloissa rikotaan.

- Koiraa pidetään häkissä esimerkiksi siksi, että se on hankittu suojelutarkoitukseen eikä sitä voida pitää vapaana, koska asunnossa käy jatkuvasti vieraita. Tällaisia koiria on muun muassa narkomaaneilla. Koira saattaa joutua häkkiin myös siksi, että taloudessa on useampia eläimiä, jotka eivät tule toimeen keskenään. Vilkkaat isot koirat päätyvät häkkielämään esimerkiksi vauvan tullessa perheeseen.

Häkissä pitämistä käytetään myös kasvatusmetodina: pentua ja nuorta koiraa pidetään häkissä aina, kun ollaan poissa, jotta se ei tekisi tuhoja kotona.

- Lyhytaikaisesti ja tilapäisesti tämä on asetuksen mukaan sallittua, sillä onhan sähköjohtoja pureksiva ja pöydille kiipeilevä pentu myös vaaraksi itselleen, mutta esimerkiksi työpäivän tai muun pidemmän poissaolon ajaksi tilanteeseen pitää keksiä laillinen ratkaisu, Tuija Saari toteaa.

Asuntoa tuhoavalle koiralle voi varata käyttöön huoneen, jonka sisustuksessa huomioidaan tuhovimma.

- Yleensä koira pysyy rauhallisempana yksin ollessaan, kun sillä on rajattu, turvallinen oma alue sen sijaan, että se vaeltaa yksin isossa asunnossa.

Tuija Saari kertoo tapaavansa valitettavan usein koiria, jotka viettävät ison osan vuorokaudesta WC:ssä tai pienessä kylpyhuoneessa, josta vielä valotkin ovat "unohtuneet".

- Myös tämä on kiellettyä. Eläinsuojelulain koiraa koskevassa liitteessä määrätään, että koiran pitoon tarkoitettujen tilojen on oltava sellaisia, että koiralla on kuulo- ja näköyhteys pitopaikassa tai sen ympäristössä tapahtuvaan toimintaan sekä mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen. Hiljattain minulla oli tapaus, jossa koira oli aina sisällä ollessaan kytkettynä noin metrin ketjulla portaisiin. Vaikka koiralla oli kuulo- ja näköyhteys, tällainen kytkeminen ei ole sallittua.

Asetus ei erottele tavallisia perhekoiria ja kenneleitä.

- Myös kasvattajien on tärkeä muistaa, että koirat saavat oleilla häkeissä vain tilapäisesti ja hyväksyttävästä syystä. Koiramäärän ja tilan tulee olla järkevässä suhteessa toisiinsa, jotta ei ajauduta laittomaan häkissä pitämiseen, Tuija Saari painottaa.

Jos koira halutaan pitää häkissä, häkin koosta on omat määräyksensä. Esimerkiksi 10 kiloa painavan koiran häkin pinta-alan on oltava vähintään kaksi neliömetriä. 40-kiloisella koko kasvaa 4,5 neliömetriin.

Häkissä pitämiseen tai muuten epäasialliseen pitopaikkaan liittyvistä havainnoista voi ilmoittaa kunnallisille eläinsuojeluviranomaisille, joita ovat kunnan- ja kaupungineläinlääkärit, poliisi ja kunnan terveystarkastajat, tai Suomen Eläinsuojeluliiton eläinsuojeluvalvojille.

Poliisi voi häkkikoiran löytäessään sakottaa omistajaa. Vakavimmat tapaukset päätyvät oikeuskäsittelyyn.

KOIRAN PITOON TARKOITETTU HÄKKI

Koiran pitoon tarkoitetun häkin tai muun vastaavan tilan korkeuden on oltava vähintään häkissä pidettävän koiran pituus rintalastasta hännän juureen kerrottuna luvulla kaksi. Jos samassa häkissä tai muussa vastaavassa tilassa pidetään useampaa kuin yhtä koiraa, korkeus määräytyy suurimman siinä pidettävän koiran pituuden mukaan.

Lattian on oltava kiinteäpohjainen.